Formació en kinesiologia i gestió de l'estrès per a docents.

Susagna Aróztegui Galí
3 Dic 2019 lectura de 4 minutos

Aquest mes de juliol he estat impartint un curs de 30 hores per a docents a l’escola d’estiu del Vallès Occidental. El curs titulat “Kinesiologia educativa i gestió emocional. Recursos per aprendre i viure sense estrès” dóna coneixements i recursos als docents per tal que puguin gestionar l’estrès.

L’estrès és un mecanisme automàtic del cos la funció del qual és donar resposta als estímuls estressants de l’entorn. Bàsicament un mecanisme de defensa atàvic. Aquest mecanisme s’activa quan hi ha un perill real per la integritat física o cal una resposta ràpida tot aconseguint una bona adaptació al medi. Tot i així també s’activa quan el perill és imaginat o atempta contra la identitat personal de manera que sovint la resposta reactiva és desproporcionada a la situació que l’ha causat. Bàsicament les reaccions són físiques: augment del ritme cardíac i respiratori, augment de la irrigació sanguínia a les extremitats i disminució d’aquesta en òrgans interns, segregació d’hormones com l’adrenalina i el cortisol, etc... A nivell mental s’aguditzen les funcions d’alerta  però se’n bloquegen altres que són les que afavoreixen l’aprenentatge i l’ús eficaç dels continguts escolars. 

Quan el docent pot discriminar quins són els estímuls estressants que hi ha dins l’aula i durant els processos d’aprenentatge els pot contrarestar tot afavorint un clima relaxat i estimulant tant per la tasca com per la  salut, seva i de l’alumnat.

La Kinesiologia, en la seva branca educativa, proposa una sèrie d’exercicis de coordinació motriu, d’estiraments musculars i d’estimulació de punts vasculars que de forma preventiva o terapèutica ajuden a prevenir o mitigar els efectes de l’estrès. Aquests exercicis es poden realitzar abans, durant o després de les activitats pedagògiques. En el curs s’han conegut i practicat aquests exercicis com ara el treball del vuit mandrós, el dibuix emmirallat, el ganxo de Cook o la gorra de pensar entre d’altres.

Un dels principals estímuls estressants dins el context de l’aula són les reaccions emocionals de les persones que hi interactuen. Per això en el curs es donen coneixements i eines per a la gestió emocional i concretament per a la gestió de conductes disruptives. En aquesta línia també s’han practicat activitats per al treball de l’educació emocional a l’aula.

Altres recursos que s’han après i practicat per tal de reduir el nivell d’estrès dins l’escola són el de la comunicació assertiva i l’escolta activa. Una comunicació verbal i no verbal que tingui en compte i respecti els interessos i les emocions de totes les persones en les seves interrelacions. En aquest sentit és molt important que els docents esdevinguin un model de comunicació assertiva per al seu alumnat ja que molts dels aprenentatges es duen a terme per imitació.

I ja a nivell més interpersonal s’han donat i practicat recursos de gestió de pensaments i creences limitants ja que molt sovint aquestos són els principals generadors d’estats d’estrès. Prendre consciència de quin tipus de pensaments es poden activar de forma automàtica i com contrarestar-los. Tècniques com el mindfulness o les meditacions guiades són un molt bon recurs per al propi ús en els docents i per a l’aplicació amb l’alumnat.

L’objectiu del curs ha estat potenciar uns docents emocionalment competents per tal d’aconseguir unes aules emocionalment sanes.