Carmen Martin de la Torre Grande

Servicios terapéuticos en Granollers, Barcelona

Puedes encontrar los servicios de Carmen Martin de la Torre Grande también en (haz clic para más detalles):
C/ Dr. Trueta, 34
Sant Celoni
Avda. Verge del...
Cardedeu
Zona 1
a domicilio
Carmen Martin de la Torre Grande

L’EQUIP
Amb una atenció integral, personalitzada i
recolzada amb la formació de les professionals.
L’entorn que conforma aquest servei , al mateix
poble, fa que sigui proper i de confiança.
El continu esperit de millora es reflecteix en la
totalitat del procés d’avaluació i tractament.
LOGOPEDIA
Alteracions de la parla i el llenguatge.
Retard de la parla
Trastorns del llenguatge, disfàsia, afàsia
congènita.
Alteracions de la lecto – escriptura.
TDAH
Aprenentatge i dislèxia.
Teràpia miofuncional: deglucions atípiques.
Alteracions del ritme i la fluència: disfèmia
(quequeig), taquilàlia (ritme accelerat de la
parla).
Disfuncions de la veu: Disfonies funcionals i
orgàniques.
Trastorns adquirits: Traumatismes, afàsies.
PSICOTERAPIA INFANTO-JUVENIL
Servei de psicoteràpia I atenció psicològica
puntual infantil I juvenil.
Alteracions de la conducta.
Depressió.
Ansietat.
Pors.
Inseguretat.
Autoestima
Timidesa.
Problemes del son.
Enuresi/encopresi.
REFORÇ ESCOLAR
Prevenir, desenvolupar i millorar la capacitat i el
potencial del nen: Adquisició d’estratègies d’
aprenentatge, millora de la memòria i l’atenció,
estimulació visual i auditiva.
Tècniques d’estudi
Necessitats educatives especials, NEE.
Incorrecta lateralització.
TDAH.
Reforç escolar.
SERVEI D’ORIENTACIO A LES FAMILIES
Acompanyar als progenitors en la seva tasca de
ser pares perquè desenvolupin tot el seu potencial
i gaudeixin al màxim de la paternitat, el que
revertirà tant en el seu benestar com en el dels
seus fills.
Assessorament, xerrades.
Taller per pares i fills:
Espai lúdic per pares i fills de 3 a 5 anys.
Creixem junts.3 de 6 a 10 anys.
Rebequeries.
Malsons.
Naixement de germans.
Dol.
Gelosia.
SERVEI DE NEUROPSICOLÒGICS
Avaluació de les funcions cerebrals, la conducta i
el
Funcionament social-emocional.
L’avaluació es realitza tant a nens, adults i
persones grans
Diagnòstic i tractament de:
Alteracions cognitives
Alteracions emocionals
Alteracions comportamentals
Retard maduratiu.
Trastorns d’atenció amb o sense hiperactivitat.
Intel·ligència (iq).
La resolució de problemes.
Planificació i organització.
Atenció i la memòria.
La velocitat de processament.
Llenguatge.
Habilitats acadèmiques.
La percepció visual.
El control de moviments de la mà.
Depressió i ansietat.
Lagressió i el comportament impulsiu.
Habilitats socials.
TALLERS DE MEMORIA
Intervenció per la millorar de les dificultats de
memòria i altres funcions cognitives.
Grups 3 dies.
Grup 2 dies
SERVEI D’ORIENTACIO A LES ESCOLES

Carmen Martin de la Torre Grande aplica las siguientes técnicas y terapias en la consulta:
 • Logopedia
  Logopedia
  Terapia de Habla, Terapia de Lenguaje
 • Logoterapia
  Logoterapia
  La Logoterapia es una modalidad de psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es una motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores, y que la atención clínica a ella es esencial para la recuperación integral del paciente. Después del psicoanálisis de Freud y la...
 • Neuropsicología
  Neuropsicología
  Neuropsicología es una disciplina que se encuentra entre la neurología y la psicología y estudia la actividad de nuestras estructuras cerebrales y su relación con las conductas del ser humano. En este sentido, también estudia y analiza las consecuencias que las posibles alteraciones, patologías o lesiones de las estructuras cerebrales, tienen...
 • Técnicas de Relajación
  Técnicas de Relajación
  Las Técnicas de Relajación son un conjunto de procedimientos que se dirigen concretamente a controlar y devolver a la homeostasis (equilibrio) el sistema alterado. Los problemas relacionados con el estrés son uno de los motivos de consulta médica y psicológica más frecuentes. De hecho los datos epidemiológicos estiman que una de cada siete...
Joan Prim 136
08402  Granollers, Barcelona
 Mapa  E-Mail

Contactar por correo

Joan Prim 136
08402 Granollers
Recomienda a tus amigos
cerrar